Wat is Urenverantwoording?

  • 0

Wat is Urenverantwoording?

Category:f.a.q.

Wat is urenverantwoording?

Urenverantwoording betekent in feite het afleggen van verantwoording over de (aan een project of activiteit) bestede tijd. Zeker indien de bestede tijd gefactureerd wordt kan de (in- of externe) opdrachtgever vragen om een urenverantwoording.

In principe kan een urenverantwoording (bv Excel) volstaan. Een goede urenverantwoording moet uitsluitsel geven over de vraag hoeveel tijd, door welke medewerker(s) aan welk project of aan welke activiteit is besteed. In de praktijk wenst de opdrachtgever vaak ook nader inzicht in het type werkzaamheden dat is verricht voor het project of voor de activiteit.

Dit betekent dat niet alleen de uren die aan een project zijn besteed moeten worden geregistreerd, maar dat ook de soorten van werkzaamheden gespecificeerd moeten kunnen worden (m.b.v. uusoorten). Hierbij is het van belang om te onderkennen dat verschillende soorten activiteiten en projecten, dikwijls verschillende soorten van werkzaamheden met zich meebrengen (b.v. intake, bestudering materiaal, interview, rapporteren, projectleiding, overleg etc.).

Dit brengt vele organisaties er toe om na verloop van tijd toch van Excel over te stappen op een compleet urenverantwoordingssysteem, gekoppeld aan de facturatie.

 


Leave a Reply

Zoeken op de site