Kan Urenregistratie in excel?

  • 0

Kan Urenregistratie in excel?

Category:f.a.q.

Urenregistratie in Excel?

Veel organisaties maken een start met urenregistratie m.b.v. een al of niet zelf ontwikkeld Excel uren sheet o.b.v. een excel sjabloon voor urenregistratie. Voor kleine organisaties voldoet urenregistratie in Excel vaak prima. Zeker als het een gaat om het verkrijgen van globaal inzicht in de urenbesteding, door eenmalig of gedurende enkele perioden per jaar uren te schrijven is een Excel urenregistratie een prima vertrekpunt.

Excel urenregistratie kent echter ook zijn beperkingen, b.v. omdat het registreren van uren per persoon en per project nog geen inzicht geeft in het type werkzaamheden (meestal aangeduid als activiteiten- of uursoorten).

Indien de uren de basis vormen voor facturatie, kan met een uren registratie Excel template, ook de berekening van de facturen op eenvoudige wijze worden gemaakt. Het maken van de facturen moet dan alsnog in b.v. Word gebeuren.

Urenregistratie in Excel is dus zeker het overwegen waard als start voor kleinere organisaties. Bovendien kan de organisatie zo op eenvoudige wijze ervaring opdoen met urenregistratie, -verantwoording en facturatie.

NB zie ook uren- en tijdregistratie gratis!


Leave a Reply

Zoeken op de site