Is Urenregistratie altijd gekoppeld aan Facturatie?

  • 0

Is Urenregistratie altijd gekoppeld aan Facturatie?

Category:f.a.q.

Is urenregistratie altijd gekoppeld aan facturatie?

Urenregistratie en facturatie zijn in principe twee afzonderlijke deelprocessen die niet gekoppeld behoeven te zijn. In de praktijk is het voor organisaties die hun dienstverlening factureren o.b.v. bestede uren wel erg handig om beide wel te koppelen.

Veel informatie die nodig is voor de ‘elektronische projectkaart’ t.b.v. de urenregistratie is immers ook nodig voor de facturatie. Het hanteren van gescheiden systemen voor urenregistratie en facturatie leidt dan ook onvermijdelijk tot dubbel werk en extra kans op fouten! Daarom hebben de ez2xs pakketten een ge├»ntegreerde projectadministratie.

Urenregistratie facturatie is dus een belangrijke koppeling die veel voordelen biedt!

 

 


Leave a Reply

Zoeken op de site