Kan Tijdschrijven in Excel?

  • 0

Kan Tijdschrijven in Excel?

Category:f.a.q.

Kan tijdschrijven ook in Excel?

Veel organisaties maken een start met tijdregistratie m.b.v. een al of niet zelf ontwikkeld excel uren sheet o.b.v. een Excel sjabloon voor tijdschrijven. Voor kleine organisaties voldoet het tijdschrijven in Excel vaak prima. Zeker als het een gaat om het verkrijgen van globaal inzicht in de urenbesteding, door eenmalig of gedurende enkele perioden per jaar uren te schrijven.

Excel tijdregistratie kent echter ook zijn beperkingen, omdat het registreren van uren per persoon en per project nog geen inzicht geeft in het type werkzaamheden (meestal aangeduid als activiteiten- of uursoorten).

Indien de uren de basis vormen voor facturatie, kan met een tijd registratie Excel template, ook de berekening van de facturen op eenvoudige wijze worden gemaakt. Het maken van de facturen moet dan alsnog in b.v. Word gebeuren.

Tijdregistratie in Excel is dus zeker het overwegen waard als start voor kleinere organisaties. Bovendien kan de organisatie zo op eenvoudige wijze ervaring opdoen met urenregistratie, -verantwoording en facturatie.

 


Leave a Reply

Zoeken op de site