Wat is een projectadministrateur?

  • 0

Wat is een projectadministrateur?

Category:f.a.q.

Wat is een projectadministrateur?

Een projectadministrateur is verantwoordelijk voor de eenduidige vastlegging van de gegevens die nodig zijn voor:

– de projectinitiatie;
– de deelnemers aan het project:
– de tarieven:
– het budget;
– de looptijd;
en
– de factureringsafspraken.

Een modern projectadministratie systeem, zoals ez2xs, waarin de gegevens worden vastgelegd in een elektronische projectadministratie, beperkt de rol van de projectadministrateur tot het bewaken van de ‘kaders’ van het systeem (Wie is geautoriseerd voor wat? Voldoen de projectgegevens aan de te stellen eisen? etc.)

In dergelijke systemen kunnen de medewerkers ook zelf hun uren registreren. Ook het facturerings- proces wordt door een aantal systemen, waaronder ez2xs, ondersteund.


Leave a Reply

Zoeken op de site