Zijn er gratis Urenregistratie systemen?

  • 0

Zijn er gratis Urenregistratie systemen?

Category:f.a.q.

Gratis urenregistratiesysteem?

Op de markt verschijnt steeds meer gratis urenregistratie software. Het gaat hier echt om urenregistratiesystemen en niet om ‘aanwezigheidsregistratie- toegangscontrolesystemen’.

Meestal kent een gratis urenregistratiesysteem echter een beperkte functionaliteit, hetgeen vaak tot uiting komt in de beperkte rapportagemogelijkheden en weinig mogelijkheden om projectgegevens vast te leggen. Bovendien zijn de software oplossingen waarin urenregistratie gratis wordt aangeboden, ‘gelimiteerd’ tot een beperkt aantal gebruikers. Vaak wordt een op zich prima online urenregistratie aangeboden, die zeer geschikt is om ervaring op te doen en de echte functionaliteitsbehoefte te verhelderen.

Uiteraard is het de bedoeling van de leveranciers om de organisaties die starten o.b.v. een dergelijk gratis systeem, te ‘verleiden’ tot de aanschaf of tot een (niet gratis) abonnement op een systeem met uitgebreidere functionaliteit. Het verdient dan ook aanbeveling om bij de keuze voor een start met een dergelijk systeem, toch alvast goed te kijken naar de eigen toekomstige functionaliteitsbehoefte van de organisatie en de ‘upgrade’ mogelijkheden van het te selecteren gratis systeem.

 


Leave a Reply

Zoeken op de site