Een voorbeeld van urenregistratie

  • 0

Een voorbeeld van urenregistratie

Category:f.a.q.

Een voorbeeld van urenregistratie

Een eenvoudig voorbeeld van urenregistratie is een rekenblad in Excel. Zo’n Excel sheet bevat kolommen per maand, waarin per medewerker wordt aangegeven hoeveel uur deze in de betreffende maand heeft gemaakt. Het is eenvoudig en overzichtelijk om hierbinnen een onderverdeling naar activiteiten of projecten aan te brengen.

Bovenstaand voorbeeld is een erg simpele uitvoering van urenregistratie, zoals deze vooral een aantal jaar geleden veel werd gebruikt. Nu zijn er echter veel meer mogelijkheden. Een voorbeeld van een professionele urenregistratie, is software, gebouwd o.b.v. een database. Hierin worden de uren ingevoerd middels elektronische urenformulieren. In deze formulieren kan worden aangegeven op welke activiteit of op welk project de uren van de betreffende medewerker moeten worden geboekt.

Als een bepaald project betaalde dienstverlening betreft, kan de urenregistratie de basis voor de facturatie vormen. Hiervoor zijn diverse typen rapporten mogelijk.

De tegenwoordige online urenregistratiesystemen bieden de mogelijkheid om de uren te registreren door deze rechtstreeks uit de agenda te slepen. Hierdoor blijven overbodige en dubbele administratieve werkzaamheden achterwege

 


Leave a Reply

Zoeken op de site