Urenregistratie

TimeUrenregistratie
Het nauwgezet schrijven van tijd en het monitoren van de  planning en het budget is (zeker bij ⿿fixed price⿿ opdrachten) essentieel. ez2xs maakt het voor de professionals eenvoudig om met minimale inspanning tijd te schrijven door de bestede tijd rechtstreeks vanuit de agenda te boeken. Bovendien is steeds in beeld hoe de opdracht er voor staat qua beschikbare en bestede uren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt als input van factuurspecificaties, voor de registratie van vakantiedagen en voor de planning.
Consultants hoeven niet telkens opnieuw dezelfde gegevens in te voeren voor verschillende dingen als de urenverantwoording, facturering, factuurspecificaties, werkplanning, omzetprognoses, berekening van target / realisatiecijfers en vakantiedagen. De professional ⿿sleept⿿ eenvoudig de gegevens vanuit de agenda in ez2xs. Gemakkelijk en snel⿦⿦Het gemakkelijke gebruik van de urenregistratie van ez2xs met behulp van de agenda verlaagt de administratieve drempel voor de consultants, zodat er minder weerstand is tegen uren schrijven. Bovendien verkrijgt u een nauwkeuriger vastlegging (en in de praktijk verhoging) van het aantal geschreven uren.