Recruitment

Functionaliteiten van ez2xs voor Werving en Selectie en recruitment Bureaus
Consultants van werving en selectie / executive search bureaus werken voor meerdere opdrachtgevers en delen informatie met collega’s. Ook steeds meer opdrachtgevers zouden graag inzicht hebben in (delen van) het werving- en selectieproces (bv de beste 12 CV’s). Onze software is samen met medewerkers van Werving en Selectiebureaus ontwikkeld en speelt daarom precies en praktisch in op de behoeften van de medewerkers, opdrachtgevers en kandidaten van Werving en Selectiebureaus.

Dit zijn de functionaliteiten van ez2xs (EasyToAccess) voor Werving & Selectiebureaus

 • Publicatie en verwerking van vacatures en inschrijvingen
  Vacatures kunnen vanuit ez2xs eenvoudig worden gepubliceerd op uw website. Geïnteresseerden kunnen zich via uw website inschrijven. De gegevens van deze inschrijvingen komen van uw website binnen in ez2xs. In ez2xs kunt u de inschrijvingen checken op doublures en al of niet opnemen in de kandidatenlijst voor de betreffende vacature. Is de vacature geplaatst, dan wordt de respons verwerkt in het systeem.
 • Search
  Voor search van kandidaten is het mogelijk om met een profiel LinkedIn en Google te doorzoeken en de gevonden selectie over te nemen in ez2xs.
 • Kandidatendatabase
  Alle gegevens over kandidaten (afkomstig van inschrijvingen, search of bestaande kandidaten) worden vastgelegd in de overzichtelijke kandidatendatabase. Ook Linked In gegevens kunnen bij de kandidaten opgeslagen worden. Het is eenvoudig kandidaten te zoeken en te beoordelen (op basis van. cv’s, brieven, correspondentie, assessments, Linked In-gegevens etc.). Op basis van  de beoordeling kan aan de kandidaat een andere status toegewezen worden. Het is ook mogelijk om een search in de kandidaten database uit te voeren.
 • Document beheer (Document management system)
  Alle documenten zijn voor alle (geautoriseerde) collega’s 24/7 overal (waar toegang tot internet is)  toegankelijk. U kunt een document vinden door te zoeken naar een organisatie, kandidaat, medewerker, dossier of zelfs e-mail. Met ez2xs bent u nooit meer documenten kwijt. Het is niet mogelijk om uw document per ongeluk te wissen:  van alle documenten blijven alle versies automatisch bewaard. Alle gegevens van ez2xs worden op drie Nederlandse beveiligde computercentra opgeslagen, zodat beveiliging en toegankelijkheid altijd gewaarborgd is. ez2xs werkt met Office en / of andere kantoor-automatiseringspakketten. Door het gebruiken van  sjablonen kunnen emails en documenten worden opgemaakt. Bovendien kunnen gegevens die in ez2xs zijn opgeslagen worden gebruikt in  emails of documenten (offertes, contracten, bevestiging- en afwijzingsbrieven etc.).
 • Opdrachtgevers kunnen desgewenst meekijken
  Desgewenst kunnen uw opdrachtgevers meekijken. Zij kunnen in ez2xs toegang krijgen tot de kandidaten voor hun opdracht om bijvoorbeeld de laatste 12 CV’s te bekijken of zelfs om te beoordelen met welke kandidaten van de geselecteerde CV’s zij een gesprek willen.
 • Relatiebeheer (CRM)
  Met het ez2xs CRM kunt u op eenvoudige wijze uw relatiebeheer professionaliseren. In het CRM kunt u gegevens vastleggen over de organisaties en contactpersonen van prospects en cliënten. De relevante adres- en telefoongegevens van cliënten en prospects verschijnen via het Internet op uw smartphone. Ook is een helder overzicht van de ‘sales funnel’ beschikbaar: van iedere kandidaat is precies zichtbaar in welk stadium van de selectieprocedure hij zich bevindt. Bij elk stadium in het selectieproces kunnen standaard geautomatiseerde handelingen worden bepaald, bijvoorbeeld het standaard sturen van een e-mail als een kandidaat door is naar het volgende stadium van het selectieproces.
 • Contract  en opdracht administratie
  In de ez2xs contract administratie kunt u alle gegevens vastleggen m.b.t. de opdracht en de facturering. Deze gegevens kunt u ook middels een sjabloon ‘oproepen’ in offerte- en contractdocumenten (zie document beheer). De opdrachten-administratie is toegankelijk via een overzichtelijke interface met lopende opdrachten (inclusief sales funnel).
 • Facturering
  Facturen op basis van  verschotten, termijnen en bestede tijd zijn eenvoudig te produceren. Ook vele vormen van management rapportages zijn beschikbaar. Een snelle facturatie van ‘fixed price’ opdrachten, uren, kilometers en kosten is gemakkelijk. Ook digitale facturering behoort tot de uitgebreide mogelijkheden.
 • E-mail en agenda
  Bij ez2xs zijn ook de agenda en e-mail (Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Mac Mail) geïntegreerd in het systeem. Op deze manier zijn niet alleen uw  e-mails opgenomen in document-management, maar kunt u ook snel en eenvoudig tijdschrijven vanuit uw agenda.
 • Urenregistratie
  Voor het desgewenst factureren van bestede uren is een efficiënte urenregistratie module beschikbaar.U kunt de uren rechtstreeks uit de agenda boeken, desgewenst inclusief reistijd en of -uren.
 • Dit maakt ez2xs uniek voor werving-, selectie- en search-bureaus
  • Op basis van de opdracht zoals deze in het systeem is opgenomen kunnen offertes en opdrachtbevestigingen worden gegenereerd
  • De werving en selectie functionaliteit is zodanig opgezet dat per opdracht-type een fasering (afgewezen, oproepen voor gesprek etc.) van de selectieprocedure kan worden gedefinieerd, inclusief e-mails die verstuurd worden bij het afronden van een fase
  • In de kandidaten database kan op allerlei wijzen worden gezocht. De definitie van een uitgevoerde search kan worden bewaard
  • De document-management faciliteiten zorgen er voor dat u alle documenten (inclusief e-mails, memo’s en sms berichten) ) bij uw kandidaten kunt opslaan en terugzoeken
  • Aanzienlijke kostenreductie door besparing op hardware (geen eigen server nodig), systeembeheer, licenties en back-up faciliteiten
  • Vereenvoudiging van de facturering en de rapportages, zodat bespaard kan worden op administratief personeel
  • Vanuit het overzichtelijk CRM direct via het Internet alle relevante contacten op uw smartphone
  • Veelzijdige rapportages direct beschikbaar (ook voor de adviseurs)
 • Unieke service van ez2xs
  • Maatwerk zonder meerkosten
  • Geen conversie- migratie- en implementatiekosten
  • Geen licentie kosten tot het moment dat u tevreden bent en opdracht geeft tot definitieve implementatie
  • Indien u geen opdracht tot implementatie geeft zijn alle door ons gemaakte kosten voor onze rekening en risico
  • Gratis helpdesk


Leave a Reply