Advies en interim

Waarom software van ez2xs voor Consultancy en Interim Bureaus?
De software van ez2xs is met de hulp van consultants en interim-managers specifiek geschikt gemaakt voor adviesbureaus en interim bureaus en past dus naadloos bij de eisen en wensen van uw bureau.  Bovendien is ez2xs ontworpen en gebouwd vanuit de belevingswereld van de professional, in plaats van die van de boekhouding. Alle gegevens worden slechts 1 maal ingevoerd, maar steeds opnieuw gebruikt. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de uren-registratie vanuit de agenda te doen. U heeft overal 24/7 toegang tot al uw gegevens met een pc, laptop of iPad.

Veiligheid en autorisatie
Vanzelfsprekend zijn al uw gegevens optimaal beveiligd. Alle informatie is bovendien slechts toegankelijk voor personen met de juiste autorisatie. Ook externen kunnen (al of niet tijdelijk) toegang krijgen tot (bepaalde informatie) in uw systeem.

Uw eigen servers, back up procedures, systeembeheer en licenties zoals exchange, antivirus- of antispam-software zijn voor u overbodig. Alle gegevens worden door ez2xs beveiligd en veilig opslagen (in 3 comptercentra in Nederland).

Welke functionaliteiten biedt de software van ez2xs voor consultancy- en interimbureaus?

 • Urenregistratie
  Advies- en interim bureaus voeren voor cliënten opdrachten uit op ‘urenbasis’ of ‘fixed price’. Het nauwgezet schrijven van tijd en het monitoren van de  planning en het budget is (zeker bij ‘fixed price’ opdrachten) essentieel. ez2xs maakt het voor de professionals eenvoudig om met minimale inspanning tijd te schrijven door de bestede tijd rechtstreeks vanuit de agenda te boeken. Bovendien is steeds in beeld hoe de opdracht er voor staat qua beschikbare en bestede uren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt als input van factuurspecificaties, voor de registratie van vakantiedagen en voor de planning.
  Consultants hoeven niet telkens opnieuw dezelfde gegevens in te voeren voor verschillende dingen als de urenverantwoording, facturering, factuurspecificaties, werkplanning, omzetprognoses, berekening van target / realisatiecijfers en vakantiedagen. De professional ‘sleept’ eenvoudig de gegevens vanuit de agenda in ez2xs. Gemakkelijk en snel……Het gemakkelijke gebruik van de urenregistratie van ez2xs met behulp van de agenda verlaagt de administratieve drempel voor de consultants, zodat er minder weerstand is tegen uren schrijven. Bovendien verkrijgt u een nauwkeuriger vastlegging (en in de praktijk verhoging) van het aantal geschreven uren.
 • Facturatie
  Met onze software kunt u snel en eenvoudig  uren, reiskosten, reistijd en kosten factureren. Ook electronisch factureren is, als de opdrachtgever hiermee akkoord gaat, eenvoudig mogelijk. De factuurgegevens worden via een interface ingebracht naar een boekhoudsysteem van uw keuze. De opzet van de boekhouding kan aanzienlijk vereenvoudigd worden doordat alle projectgerelateerde rapportages al in ez2xs beschikbaar zijn. ez2xs verzorgt een koppeling met het boekhoudsysteem van uw keuze.
  Ook ‘fixed price’ opdrachten kunnen, samen met de gedeclareerde uren, gereisde kilometers en bijkomende kosten snel en eenvoudig gefactureerd worden. Digitale facturering behoort ook tot de mogelijkheden
 • Document beheer (Document management system /  dms)
  Advies- en interim bureaus werken projectgericht, voor meerdere opdrachtgevers en vaak met meerdere medewerkers op één project. De noodzaak om informatie te delen met collega’s binnen het bureau, met (tijdelijke) externe collega’s en opdrachtgevers wordt steeds groter. Met de ez2xs-functionaliteit voor document-management, waarbij alle documenten en e-mails toegankelijk zijn via de ingang van de organisatie, de contactpersoon, het project en / of de adviseur, bent u hiervoor perfect toegerust en kunt u als daadwerkelijke netwerkorganisatie opereren. Door het document managementsysteem zijn alle documenten snel vindbaar, hoe u ook zoekt.
 • Relatiebeheer (CRM)
  Met het CRM van ez2xs beheert u uw relaties efficiënt. Het CRM vormt de spil van al uw informatie. Alle gegevens over leads, prospects, klanten, contactpersonen en projecten kunnen eenvoudig worden vastgelegd.
  Het terugvinden van alle (!) correspondentie (documenten in elke vorm, e-mails, memo’s en ontvangen sms-berichten) met de prospect of opdrachtgever gaat snel en efficiënt met uw CRM. Relevante gegevens van organisaties en contactpersonen, bijvoorbeeld  in lopende offertes en projecten, bekijkt u ook handig op uw smartphone!
 • Email en agenda
  Wij leveren onze software compleet met email- en agendafaciliteiten. U behoudt uw bestaande e-mailadressen en kunt gebruik blijven maken van  Outlook, Mozilla Thunderbird of Mac Mail.  Uw agenda en e-mail worden geïntegreerd en dus onderdeel van het ez2xs-systeem: ook uw e-mails worden opgenomen in het documentmanagement systeem.
 • Projectadministratie
  Projectadministratie met ons systeem gebeurt door middel van een overzichtelijke interface met lopende opdrachten. Door middel van  een overzichtelijke sales-funnel-monitor is de orderportefeuille nauwkeurig in beeld te brengen.
 •  Unieke software van ez2xs
  • Het gemakkelijke gebruik van de urenregistratie van ez2xs m.b.v. de agenda, verlaagt de administratieve drempel voor de professionals, zodat er minder weerstand is tegen uren schrijven! Bovendien verkrijgt u een nauwkeuriger vastlegging (en in de praktijk verhoging) van het aantal geschreven uren
  • Veelzijdige rapportages direct beschikbaar vanuit ez2xs (ook voor de professionals zelf!)
  • Door besparing op hardware (geen eigen server nodig), systeembeheer, licenties en back-up faciliteiten
  • Vereenvoudiging van de facturering en alle mogelijke rapportages (op bureau-, branche-, client-, project- of adviseursniveau), zodat aanmerkelijke tijdwinst geboekt kan worden door de administratieve staf
  • Vanuit het overzichtelijk CRM direct (over the air) alle relevante contacten op uw smartphone
 •  Unieke service van ez2xs

  • Maatwerk zonder meerkosten
  • Geen conversie- migratie- en implementatiekosten;
  • Geen licentie kosten tot het moment dat u tevreden bent en opdracht geeft tot definitieve implementatie;
  • Indien u geen opdracht tot implementatie geeft zijn alle door ons gemaakte kosten voor onze rekening en risico;
  • Gratis helpdesk


Leave a Reply