Rapportages

Met de software van EZ2XS maakt u snel en gemakkelijk goede en mooie rapportagesIn alle ez2xs-pakketten zijn vele rapporten beschikbaar. Alle rapporten zijn flexibel op te maken. U selecteert  zelf de periode en de op te nemen gegevens en de software doet de rest.
De rapporten worden gemaakt op basis van  de gegevens uit de urenregistratie, de facturering, het CRM, de projectadministratie en de kilometer-administratie, afhankelijk van uw keuze.

Overzicht
U maakt rapportages voor  cliënten, over projecten (in- of extern), voor of over medewerkers en afdelingen en over een periode naar keuze. Er zijn ook rapporten over indirecte uren, zoals verzuim, opleiding en vakantie  beschikbaar. De informatie in de rapportage is overzichtelijk weergegeven en gemakkelijk toegankelijk.

Inzicht in uren, omzet en budget 
Bij het aanmaken van een rapportage over uren en omzet kan worden aangegeven of het gaat om een overzicht van geplande uren, gerealiseerde uren, declarabele omzet of gefactureerde omzet. Bovendien kan het budget of resterend budget per project worden weergegeven. Zo heeft u inzicht in hoe uw organisatie reilt en zeilt qua uren, omzet en budget.

Productiviteit en aantal geplande uren per medewerker
Ook productiviteitsrapporten met het aantal geregistreerde en / of geplande uren per medewerker zijn op te vragen  in het systeem.