Garantie voor een mislukt project?

  • 0

Garantie voor een mislukt project?

Category:Blog

Ontevreden klanten

We hebben het er liever niet over: over hoe dingen mis kunnen gaan in je organisatie. Over ontevreden klanten en over het afleveren van werk waarvan je wist dat het absoluut beter had gekund maar waar je wel een flinke rekening voor stuurt. Vaak is er geen eenduidige oorzaak aan te wijzen. Ligt het aan de inhoudelijke kwaliteit van jou als professional? Of komt  het eerder neer op een combinatie van slechte planning, verkeerde communicatie, missende informatie, gebrek aan tijd⿦. Wat resteert is een vaag gevoel van ontevredenheid over jouzelf en over het feit dat je het vertrouwen van een client geschonden hebt. En toch, het overkomt ons allemaal wel eens. Net iets te vaak, misschien⿦

 

 Er moet iets veranderen, maar wat?

⿦. dat is de conclusie die getrokken wordt in een vergadering van het management-team of op een dag met alle collega⿿s op de hei. We willen goed werk afleveren, tevreden zijn, voldoening uit ons werk halen, tevreden klanten. We gaan er alles aan doen: we gaan samenwerken, elkaar op de hoogte stellen, projecten goed plannen en sturen, ons budget bewaken. Bestaat er geen software om ons te ondersteunen? Ja, die zal er vast wel zijn. Gelukkig. Wie heeft er tijd om dit even uit te zoeken?

Kijken naar elkaar, of juist weg. Stilte, geschuifel, geblader met papier. Ik heb het te druk met het werk, met de klanten, met declarabele uren. Goed idee, die software, maar ik heb nu net geen tijd om goed uit te zoeken met wie of wat we in zee gaan. Neem Jaap als projectleider, die heeft momenteel even geen klus. Ja, laat Jaap het maar doen. En zo geschiedt.

 

Jaap baalt⿦

⿦ maar hij gaat aan de slag. En met hem vele  Japen in andere bedrijven. Onderzoek op Internet, vragen aan collega⿿s, bekijken wat er allemaal op de markt is en hoe duur het is. Dat is prima, ware het niet dat Jaap alles bekijkt door zijn eigen bril. Hij weet hoe hij het beste  en het fijnste werkt. Hij is een team-player die graag informatie deelt. Onbewust zoekt hij een systeem uit dat hem persoonlijk aanspreekt. Jaap beveelt zijn keuze aan bij het management, er wordt een bedrijf benaderd en de het implementatie-project begint. Maar dan begint de ellende pas goed⿦.

 

Autonoom delen, bestaat dat?

Veranderen gaat niet zo maar. Dat is fijn voor de vele veranderaars die er professioneel hun geld mee verdienen, maar niet voor Jaap en zijn bedrijf. Bij veranderingen zijn er vaak onderliggende krachten aan het werk die de verandering tegen houden, zelfs als het gaat om de implementatie van bedrijfssoftware waarbij meer gedeeld moet gaan worden dan voorheen.

Hier loop je  aan tegen de met de factor van autonomie. Professionals zijn graag autonoom. Ze zijn er op gebrand om zo goed mogelijk hun werk te doen. Als zij succesvol zijn door veel tevreden klanten, zijn zij daar trots op. Ze hebben het zelf bereikt, door precies te doen wat ze hebben gedaan. Zij varen wel bij autonomie.

Maar het implementeren en gebruiken van een systeem waarbij iedereen toegang heeft tot elkaars gegevens, de planning en de agenda, alle contacten⿦. Dat voelt alles behalve autonoom. Het voelt alsof alles wat je  doet wordt gekwantificeerd, omgezet in kale cijfers, budgetten, uren, omzet, winst⿦.

 

Maar wat dan?

Het is jammer als de aanschaf van een innovatief software-systeem slecht afloopt. En pech voor Jaap! Wat had hij anders moeten doen om dit te voorkomen?

Hij had allereerst de vraag aan zijn managers terug kunnen spelen: Hoe zien jullie onze organisatie in deze digitale tijd? Wat is jullie visie op het functioneren van professionals in een tijdperk waarin alles open is, alles met iedereen verbonden is en de hele wereld te bereiken is met 1 muisklik? Hoe gaan we er met elkaar voor zorgen dat jullie visie hierop ook in ons bedrijf is terug te zien? Hoe kunnen onze professionals werken binnen deze visie, zonder hun gevoel van autonomie te verliezen?

Pas als deze zaken helder zijn gecommunieerd door het management en de lijnen uitgezet, kan er gezocht worden naar een informatie-uitwisselingssysteem dat daar bij past. Als Jaap het antwoord op deze vragen had geweten, had hij met andere ogen naar zijn taak als projectleider gekeken en had hij misschien andere keuzes gemaakt.

 

In ons werk ⿦

⿦bij ez2xs zijn wij al vele Japen tegen gekomen. In gesprekken met ons krijgen deze Japen langzamerhand in de gaten wat er speelt en wat er nodig is om dit project tot een succesvol einde te brengen. De visie- vraag die vaak lang na het besluit tot aanschaf van ons systeem boven komt drijven wordt  tijdens de implementatie van onze software vaak nog weer teruggekoppeld aan en teruggelegd bij het management. Dit kost extra tijd, maar met helderheid over de visie kan Jaap beter functioneren en opereren als projectleider. Werkend vanuit het snijvlak van autonomie van medewerkers en management-visie creëert hij draagvlak bij alle partijen en draagt bij aan het klaarmaken van de organisatie voor de toekomst.

 

Is het nu echt zo belangrijk ..

⿦ om als bedrijf een visie te hebben over het samen werken en delen van professionals?

Ja, wat ons betreft wel. Wij zijn van mening dat de transformatie van organisaties met individueel werkende professionals naar professionele netwerkorganisaties onontkoombaar is.

Daar is een boel over te zeggen. We vertellen u daar de volgende keer graag meer over.

En tenslotte⿦ nog een tip: zoek een goede Jaap uit. Geef hem visie en terugkoppeling, anders kan  hij geen goede projectleider zijn. En een slechte projectleider, dat is een garantie voor een mislukt project.

 


Leave a Reply

Zoeken op de site